Psychoterapia - Gabinet Psychoterapii Małgorzata Szulc
Małgorzata Szulc psychoterapia szkolenia Cennik kontakt umów się

Psychoterapia

Konsultacja psychologiczna

Skierowana jest do osób osób doświadczających trudności osobistych lub w relacji z innymi. Ma na celu wstępne określenie charakteru trudności i wskazanie sposobu pomocy. Obejmuje od jednego do trzech spotkań. Czas trwania konsultacji to 50 minut.

Psychoterapia indywidualna

Daje możliwość pomocy: osobom poszukującym rozwoju osobom w kryzysie osobom doświadczającym trudności osobistych lub w relacji z innymi w problemach wychowawczych w zaburzeniach nerwicowych w zaburzeniach depresyjnych w zaburzeniach lękowych w zaburzeniach psychosomatycznych w zaburzeniach związanych ze stresem w żałobie poprzedzona jest konsultacją. Polega na regularnych spotkaniach z terapeutą, najczęściej raz w tygodniu.

Psychoterapia par

Celem terapii pary jest: polepszenie jakości komunikowania się przezwyciężenie sytuacji kryzysowych rozwiązywanie konfliktów budowanie harmonii Poprzedzona jest konsultacją. Polega na regularnych spotkaniach z terapeutą, najczęściej raz w tygodniu.

Zasady prowadzenia psychoterapii

Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji (od 1 do 3 sesji), podczas których podejmujemy decyzją o rozpoczęciu terapii oraz ustalamy jej cele.

Cele i zasady terapii ustalane są indywidualnie z terapeutą w formie ustnego kontraktu za obopólną zgodą.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia pacjenta lub innych osób. Terapeuta podlega superwizji co służy ulepszaniu jego pracy i lepszej opiece nad pacjentem. Podczas omawiania pacjentów z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjenta. W przypadku odwołania sesji pacjent jest zobowiązany poinformować o tym fakcie terapeutę najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem. Usługi psychoterapeutyczne są odpłatne, w przypadku spóźnienia pacjent płaci za całą sesję, sesja nie jest przedłużana.

psychoterapiapsychoterapia